Self-Portrait - Niko Pirosmani

Born: 1862; Mirzaany, Georgia *
Died: 05 May 1918; Tbilisi, Georgia *
Nationality: Georgians
Field: painting
Influenced on: Mikhail Larionov
References: www.nikopirosmani.com