{{selectedLanguage.Name}}
Entre Sair
×

Kadmiumrot - Picadilly

Kuno Gonschior

Kadmiumrot - Picadilly

Kuno Gonschior
  • Data: 1991
  • Estilo: Post-Painterly Abstraction
  • Género: abstract
Etiquetas:
Pattern
  • Etiqueta correta
  • Etiqueta incorreta
Orange
  • Etiqueta correta
  • Etiqueta incorreta
Textile
  • Etiqueta correta
  • Etiqueta incorreta

Curta-metragem

Curta-metragem