{{selectedLanguage.Name}}
登入 登出
×

Woman in a Green Hat (Madame Cezanne)

塞尚

Woman in a Green Hat (Madame Cezanne)

塞尚
 • 日期: 1894 - 1895
 • 風格: 後印象派
 • 時期: Final period
 • 藝術類型: 肖像畫
 • 媒材: 油彩, 畫布
 • 尺寸: 100.3 x 81.3 公分
 • 订阅塞尚复制油画
  訂購油畫
  複製畫
標籤:
Male
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
Gentleman
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤

影片

影片 / 電影