{{selectedLanguage.Name}}
登入 登出
×

阿希爾·戈爾基

Vostanik Manuk Adoyan (Արշիլ Գորկի, Վոստանիկ Մանուկ Ադոյան)

阿希爾·戈爾基

Vostanik Manuk Adoyan (Արշիլ Գորկի, Վոստանիկ Մանուկ Ադոյան)

阿希尔·戈尔基(英语:Arshile Gorky,出生名亞美尼亞語:Ոստանիկ Մանուկ Ադոեան,1904年4月15日-1948年7月21日)是一个亚美尼亚裔美国画家,他的作品风格深深地影响了抽象表现主义,表现亚美尼亚种族灭绝的痛苦和损失。

1904年,戈尔基出生在奥斯曼土耳其帝国,1910年,他的父亲移居到美国。1915年,戈尔基跟着母亲开始逃离遭到种族灭绝的亚美尼亚,在大屠杀的黑暗下,他的母亲在1919年饿死在埃里温。1920年,戈尔基抵达美国和父亲团聚,当时他16岁,此后他和父亲的关系一直没有达到亲密程度。31岁时,戈尔基结婚,并且改名字为“阿希尔·戈尔基”。

1922年,戈尔基进入波士顿的新学校读书,学习设计。在1920年代,戈尔基的作品风格深受印象派的影响,尤其是保罗·塞尚的影响,此段时间,他居住在纽约。1925年,戈尔基通过埃德蒙进入中央艺术学院,直到1931年。

1933年,戈尔基受雇于公共事业振兴署的一个艺术项目,包括杰克逊·波洛克迭戈·里维拉马克·罗斯科等画家。

戈尔基的工作处于高峰期时被打断,他的最后一年充满了巨大的痛苦和伤心。谷仓烧毁,他的工作室从此消失,他接受了结肠造口术治疗癌症,他的脖子被折断,他绘画的手臂在一次车祸中暂时瘫痪,妻子带着孩子离开了他。1948年,戈尔基在康涅狄格的谢尔曼上吊自殺死亡,年仅44岁,葬於康涅狄格谢尔曼的公墓。

此部分屬於Wikipedia的文章,該文章基於創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0協議(CC-BY-SA)之條款下提供使用。 文章全文在此 →


顯示更多 ...
阿希爾·戈爾基 藝術作品
查看所有:77件藝術品