{{selectedLanguage.Name}}
登入 登出
×

Seated male Nude (Self-Portrait)

席勒

Seated male Nude (Self-Portrait)

席勒
 • 日期: 1910; Czech Republic  
 • 風格: 表現主義
 • 藝術類型: 裸體畫, 自畫像
 • 媒材: oil, canvas
 • 尺寸: 152.5 x 150 公分
 • 订阅席勒复制油画
  訂購油畫
  複製畫
標籤:
male-nude
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
Male
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
Figure drawing
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
Arm
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤
Sketch
 • 標籤正確
 • 標籤錯誤

影片

影片 / 電影