escuela o grupo: Peredvizhniki (Society for Traveling Art Exhibitions)