Calder's Circus, 1926-1931 - Alexander Calder

Calder's Circus

Fecha: 1926-1931
Género: instalación
Localización: Museo Whitney de Arte Estadounidense