Sign in to favourite
Sign in to add to album

Calder's Circus

Fecha: 1926 - 1931
Género: instalación
Localización: Museo Whitney de Arte Estadounidense