In the Botanical Garden - Hiroshi Yoshida

In the Botanical Garden

Date: 1926
Style: Shin-hanga
Genre: landscape
File Source: www.hanga.com